آدامس موزی Banana | اصل

37,000 تومان

محتویات قند،پایه آدامس،گلوکز،منوهیدرات،منتول،رنگ مصنوعی مجاز
بسته ی باکس 20 عددی
محصول ویتنام
تاریخ بالا