آدامس ORBIT | با طعم نعنا بدون قند

18,900 تومان

محتویات سوربیتول، پایه آدامس، گلیسرول، طعم طبیعی، کمتر از 2 درصد: نشاسته هیدروژنه، لسیتین سویا، مانیتول، اسسولفام کی، زایلیتول.
محصول امریکا
شکر ندارد
تاریخ بالا