اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز مدل NOVA NCM-146EXPS E

2,060,000 تومان

اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز نوا مدل 146
اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز مدل NOVA NCM-146EXPS E

2,060,000 تومان