کره ی بادام زمینی JIF | مدل EXTRA CRUNCHY

119,000 تومان 94,000 تومان

JIF-EXTRA-CRUNCHY-DELMAR-KALA-1918-
کره ی بادام زمینی JIF | مدل EXTRA CRUNCHY

119,000 تومان 94,000 تومان